Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 februari 2014

“Dichtbij”, een ijzersterk verkiezingsprogramma

Rijswijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren met veel winkels, restaurants en de markten in Oud-Rijswijk, In de Bogaard en de vele buurtwinkelcentra. Rijswijk heeft een krachtige combinatie van internationale bedrijvigheid en een actieve lokale middenstand. We hebben goede scholen, veel sportverenigingen, een gevarieerd cultureel aanbod en relatief veel natuur en stadsparken.

Als gemeente kan Rijswijk alleen zelfstandig voortbestaan met een goed bestuur en de financiën op orde. Goed bestuur en gezonde financiën zijn ook de randvoorwaarden om de sociale en culturele voorzieningen in onze stad blijvend te ontwikkelen, om bedrijvigheid en werk aan te trekken en te behouden en om een veilige, prettige en groene leefomgeving te bieden aan onze inwoners.

En hierover zijn wij erg ongerust.

Want het oude College van OR, CDA, PvdA en VVD is de afgelopen jaren te veel naar binnen gericht geweest en heeft te veel geld uitgegeven.

Inwoners en belanghebbenden kunnen te weinig meedenken en meedoen met plannen en besluiten in Rijswijk. De gemeente betrekt mensen veel te weinig bij de voorbereidingen voor besluitvorming. De algemene reserve van de gemeente (onze ‘spaarpot’) is in de afgelopen vier jaar bijna gehalveerd, de gemeente geeft al jaren structureel meer geld uit dan er binnenkomt. De verschillende bouwinitiatieven, met name Rijswijk Buiten, vormen een groot financieel risico. Verwachte eenmalige inkomsten uit de verkoop van grond worden gebruikt om structurele uitgaven te financieren. Tel daarbij op de decentralisatie van de zorgvoorzieningen naar de gemeente met minder geld en dan weet iedereen: dat houdt een keer op. Als we dit niet op orde krijgen dan staat het voortbestaan van Rijswijk als zelfstandige gemeente op het spel.

Met uw stem steunt u D66 om onze gemeente weer op orde te krijgen. Door inwoners en belanghebbenden vooraf te betrekken bij plannen en besluiten. Met een evenwichtige begroting. Zodat we weer ruimte kunnen geven aan wonen, werken en leren. Zodat we een aantrekkelijke gemeente kunnen blijven die goed bereikbaar is. Een gemeente die mensen als individu benadert en steunt als dat nodig is. Een gemeente waar weer meer mensen kans krijgen op een baan. Een zelfstandige gemeente die werkt vanuit het besef dat het bestuur dichtbij mensen hoort te zijn.

Constantijn Dolmans
Lijsttrekker D66 Rijswijk

Bekijk onze Standpunten of download het verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Rijswijk