Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 maart 2014

De eerste DURF! voor ‘Meester Michael’

Iets veranderen is niet eenvoudig. Ja, een beetje veranderen. Dat is geen kunst. Maar iets fundamenteel veranderen. Dat is iets heel anders. Dat vraagt kennis, inzicht, verstand, geduld. Maar belangrijker nog, het vraagt lef, moed, DURF!

D66 Rijswijk houdt van durf en geeft daarom een prijs, de prijs voor DURF!, aan mensen of organisaties met het lef om het helemaal anders te doen. Vrijdag 7 maart heeft Mark Storm, voorzitter van D66 Rijswijk en de nummer 2 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, deze prijs uitgereikt aan Michael van Baarle.

Michael van Baarle, alias ‘Meester Michael’ is directeur van de openbare basisschool Nicolaas Beets in Rijswijk. Hij verdient de prijs, omdat hij de moed heeft getoond om de Nicolaas Beetsschool niet een beetje, maar fundamenteel te veranderen. Met een nieuw internationaal curriculum waarin kinderen gestimuleerd worden zelf op onderzoek uit te gaan en samen te leren. Door de school te renoveren. En door steeds te kijken naar wat er valt te verbeteren.

De prijs voor DURF! is geen beeld voor in de gang of iets voor aan de muur. Maar een boek van Seth Godin met de mooie titel ‘Durf!’. En op 18 maart een echte innovatieworkshop voor groep 8, gegeven door Mark Storm.

Hiermee wil D66 Rijswijk Michael van Baarle en zijn team van de OBS Nicolaas Beets hartelijk danken voor de verrijking van Rijswijk en vooral voor de kansen die zij de kinderen elke dag weer geven. Op de Nicolaas Beetsschool wordt in praktijk gebracht waar D66 voor staat.