Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 maart 2014

Kunst & cultuur: een voorwaarde voor vooruitgang

Lees hier de bijdrage van Mark Storm aan het Groot Cultuurdebat in de Rijswijkse Schouwburg.

De bijdrage begint met een korte video van Merlijne die in Woonzorgcenrtum Steenvoorde een vioolsolo geeft. Merlijne is vier jaar oud en zit dan drie maanden op les.

Is dit kunst? Nee. Cultuur dan? Da’s een lastig begrip, cultuur, maar ik ben geneigd om ‘nee’ te zeggen. Het is Merlijne die toen ze vier was zei dat ze op vioolles wilde. Inmiddels is ze vijf, heeft ze twee keer in de week les en oefent ze elke dag. Maar het gaat nu niet om haar vioolspel. Het gaat om haar nieuwsgierigheid naar iets nieuws en de mogelijkheid om die nieuwsgierigheid verkennen. Alle kinderen zijn nieuwsgierig. Ze worden niet gehinderd door angst om te falen of angst voor het onbekende. Ze doen het gewoon. Picasso zei ooit: “Elk kind is een artiest. Het probleem is er een te blijven als je groter wordt”. En iedereen die uit ooit een assessment heeft gedaan, weet dat je beter niet kunt invullen dat je wel eens ‘dagdroomt’. Stel je voor zeg.

Hoe we omgaan met kunst & cultuur—de plek de we het geven in onze samenleving—is belangrijk. Die samenleving wordt namelijk steeds complexer en dat geldt ook voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd. Om die op te kunnen lossen, hebben we creativiteit nodig. Meer creativiteit. Niet minder. Voor D66 zijn kunst & cultuur dan ook niet iets ‘voor erbij’. Integendeel. Voor D66 zijn kunst & cultuur een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang en innovatie.

Maar wat is de plek van kunst & cultuur in onze Rijswijkse samenleving en welke rol speelt de gemeente? Ik citeer het Cultureel Manifest uit 2009: “De gemeente schept de voorwaarden, houdt het totale aanbod in stand, stimuleert nieuwe initiatieven, wijst op hiaten en formuleert zo nodig wensen”.

We zijn vijf jaar verder en de wereld is veranderd. De overheid treedt steeds meer terug. En dat betekent meer eigen verantwoordelijkheid voor de cultuurinstellingen. Het nieuwe Cultureel Perspectief geeft daar blijk van. Stond de economische waarde van kunst & cultuur eerder in de kantlijn, in het nieuwe Cultureel Perspectief struikel je erover. D66 ziet een sector die worstelt met het vinden van een nieuwe balans. Want ja, de tijd van kritiekloos subsidiëren en ‘behouden om het behoud’ is voorbij. ‘Cultureel ondernemerschap’ is het alternatief. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. D66 wil de culturele sector in Rijswijk helpen met het vinden van die nieuwe balans. Ons doel: kunst & cultuur toegankelijk houden—voor jong, oud en alles wat er tussenin zit—maar zonder behoudzucht. Behoud is namelijk geen doel op zich. Het staat bovendien vernieuwing en het experiment in de weg.

D66 wil…

  • Een fundamentele discussie voeren over wat per se moet en wat fijn is om te hebben.
  • Een daarop aansluitend subsidiebeleid. Ambitieus, taakstellend (ja, dat mag best… dat moet zelfs) maar ook met oog voor kwalitatieve doelstellingen en rekening houdend technologische ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag.
  • Cultuurinstellingen die buiten gebaande paden durven en mogen treden om beter inhoud te kunnen geven aan ‘cultureel ondernemerschap’.
  • Een proactieve rol van de cultuurinstellingen bij het initiëren en ondersteunen van kleinschalige experimenten.
  • En meer kunst & cultuur in het onderwijs en de naschoolse opvang.

Kortom, vernieuwend, experimenteel en toekomstgericht.

En Merlijne? Het is nog steeds geen kunst maar het doet al minder pijn aan onze oren. En wie weet waar het eindigt als ze haar nieuwsgierigheid kan blijven verkennen. Misschien wel hier, op de planken van de Rijswijkse Schouwburg…

Dank u.

U kunt hier en hier meer lezen over onze standpunten.