Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 april 2014

Stand van zaken vorming nieuw College

Deze en komende week voeren Gemeentebelangen, D66, VVD, SP en GroenLinks overleg met ambtenaren van de gemeente Rijswijk over een aantal ‘inhoudelijke dossiers’. De vijf partijen worden dan tevens in kennis gesteld van de actuele financiële situatie van onze gemeente. Dit gebeurt in overleg met de betrokken ambtenaren en  externe accountant. Deze informatieronde dient als basis voor de opstelling van het coalitieakkoord.

De onderhandelaars van Gemeentebelangen, D66, VVD, SP en GroenLinks hebben afgesproken dat zij, zodra er overeenstemming is bereikt, het concept-coalitieakkoord aan de niet deelnemende partijen zullen voorleggen. Die zijn dan in de gelegenheid om tijdens een hiervoor nog in te plannen raadsvergadering hun inbreng te leveren. Dit zal dus plaatsvinden voordat de beoogde collegepartijen het definitieve coalitieakkoord aan uw raad voor goedkeuring voorleggen.