Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 april 2014

Bestuursakkoord nieuw College Rijswijk ondertekend

Gemeentebelangen Rijswijk, D66, VVD, SP en GroenLinks hebben donderdag 17 april een bestuursakkoord ondertekend dat de basis legt voor het nieuwe College in Rijswijk.

Deze nieuwe coalitie pakt met volle overtuiging de uitdagingen op die voor ons liggen. Want er ligt een forse opgave. De extra taken binnen het sociaal domein (zorg, werk) zullen veel aandacht vragen. Maar ook economie, onderwijs, ruimtelijke ordening en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

De voorgenomen Rijswijkse coalitie is ambitieus om de vele vraagstukken tegelijk en in samenhang aan te pakken. Kritisch onderbouwd, degelijk en met een scherpe blik op de financiën, want Rijswijk moet doelmatig met de beschikbare middelen omgaan.

De bij het bestuursakkoord betrokken partijen kiezen nadrukkelijk voor een respectvolle en open bestuursstijl. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en alle politieke partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd om de komende jaren mee te doen. Het ontwerp beleidsakkoord zal dan ook tijdens een openbare raadsbijeenkomst op donderdag 24 april a.s. in het stadhuis besproken worden. De bijdrage van de raadsleden tijdens deze openbare bijeenkomst zullen door de bij het bestuursakkoord betrokken partijen serieus worden beoordeeld bij de opstelling van het definitieve beleidsakkoord.

Innovatief, ondernemend, sociaal en duurzaam zijn kernbegrippen voor Rijswijk voor de komende jaren. Dichtbij de mensen, in de wijken en de buurten. En in goede samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Op dinsdag 6 mei 2014 om 20.00 uur vindt de voordracht plaats van de nieuwe wethouders tijdens een buitengewone raadsvergadering. De bij het bestuursakkoord betrokken partijen willen dan de volgende kandidaat-wethouders voordragen:

  • Ronald van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) – Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken;
  • Nicole Dierdorp (Democraten 66) – Financiën en Onderwijs;
  • René van Hemert (Volkspartij voor Vrijheid & Democratie) – Economie, Sport en Verkeer & Vervoer;
  • Björn Lugthart (Socialistische Partij) – Sociale Zaken en Volksgezondheid;
  • Marloes Borsboom (GroenLinks) – Jeugd & Participatie, Duurzaamheid en Cultuur.

De bij het bestuursakkoord betrokken partijen en beoogde wethouders gaan graag aan de slag, met enthousiasme en open vizier.

U vindt het volledige beleidsakkoord en concept-bestuursakkoord hier.