Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 april 2014

“Sociaal, duurzaam en vrijzinnig”, aldus Constantijn Dolmans

Op donderdag 24 april konden inwoners van Rijswijk, belangenorganisaties en politieke partijen tijdens een openbare raadsvergadering hun mening geven over het concept-coalitieakkoord. De punten die tijdens deze avond naar voren zijn gebracht, worden door de coalitiepartijen gewogen en eventueel meegenomen in het definitieve coalitieakkoord.

Tijdens de vergadering gaf ook Constantijn Dolmans, fractievoorzitter D66 Rijswijk een korte toelichting:

“Mevrouw de Voorzitter,

D66 houdt het kort vanavond want we zijn hier vooral om te luisteren. Te luisteren naar de insprekers, inwoners en maatschappelijke organisaties. Te luisteren naar de partijen die niet hebben meegeschreven aan het ontwerp beleidsakkoord. Want de essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist. Dat is ‘slechts’ een procedureel aspect, nodig om tot besluitvorming te komen. In het hart van de democratie klopt het besef dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden en hun opvattingen en gedragingen. Dus eerst luisteren, dan besluiten en met enthousiasme daar naar handelen.

Vanuit dit besef hebben Gemeentebelangen Rijswijk, D66, VVD, SP en GroenLinks gewerkt aan dit ontwerp beleidsakkoord. Vanuit onderling vertrouwen. Vanuit het besef dat het anders moet en kan in Rijswijk. Dus geen dichtgetimmerd akkoord maar een akkoord op hoofdlijnen. Erop gericht dat Rijswijk goed bestuurd wordt met gezonde financien en met een gemeente die dichtbij de mensen staat.

Inhoudelijk is het een akkoord dat in drie woorden is samen te vatten: sociaal, duurzaam en vrijzinnig. U begrijpt dat D66 achter dit akkoord staat en toch graag hoort waar het nog beter kan. Dat luisteren doen we niet alleen vanavond maar ook de komende vier jaar.”

U vindt het volledige beleidsakkoord en bestuursakkoord hier.