Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 mei 2014

Voor de fractie begint het werk nu pas echt

Op 6 mei is het nieuwe College in Rijswijk door de gemeenteraad gekozen met Nicole Dierdorp (D66) als wethouder Financiën en Onderwijs en met een coalitieakkoord dat mooi aansluit op ons verkiezingsprogramma.

Niet vier maar vijf wethouders

Het College zal bestaan uit vijf wethouders. Inderdaad, vijf. Dat had niet onze voorkeur maar er nemen nu eenmaal vijf partijen deel aan het college. Bovendien heeft D66 vanaf het begin van de verkiezingscampagne gehamerd op een goed en stabiel bestuur als voorwaarde voor een zelfstandig Rijswijk. En dat betekent ook een stabiel en evenwichtig college. Daarnaast legt de aanstaande decentralisatie van de zorg een extra druk op het College, evenals het coalitieakkoord waarin zeer ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van vernieuwing en duurzaamheid. En dat je van vijf wethouders gewoon ook meer slagkracht mag verwachten dan van vier, spreekt voor zich. Meer ambitie, meer resultaat en meer impact. Uiteindelijk is het daar om te doen.

Het werk begint nu pas echt

Nu de onderhandelingen achter de rug zijn en het College haar werk kan gaan doen, zal ook de fractie haar draai moeten vinden. Zij wordt daarin, net als de voorgaande fractie, ondersteund door Jeroen van Nieuwkerk. De fractie wil bovendien kennis van buiten halen. Het plan is om rond bepaalde thema’s of dossiers kleine, tijdelijke werkgroepjes te vormen die ons helpen met vormen en aanscherpen van onze ideeën en plannen.

Dat de fractie een proactieve, op de buitenwereld gerichte en meer politieke rol zal gaan spelen, staat vast. Het coalitieakkoord biedt genoeg ruimte voor ‘politiek bedrijven’. En hoewel de fractie van drie naar vier man is gegroeid, betekent dit niet dat we alles kunnen of willen doen. We zullen keuzes maken voor thema’s waarop wij ons de komende vier jaar willen onderscheiden en profileren.

Maar ondertussen gaat ook het ‘gewone’ raadswerk gewoon door—van armoedebeleid tot jaarrekening, voorjaarsnota en andere prangende zaken.

Kortom, we gaan met veel plezier en zelfvertrouwen verder aan de slag!