Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 mei 2014

D66 stemt voor eenmalige bijdrage aan gezinnen met Ooievaarspas

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 13 mei ingestemd met een eenmalige toekenning van € 250 (per huishouden) aan gezinnen met een Ooievaarspas. De gezinnen mogen dit bedrag gebruiken voor vakantiedoeleinden en uitstapjes.

Hoewel het voorstel door het vorige College was uitgedacht, heeft het nieuwe College het voorstel overgenomen. D66 Rijswijk heeft wel enkele kritische vragen gesteld. Zo hadden wij liever een bredere bestedingskeuze gehad. Ook denken wij dat er in Rijswijk veel meer gezinnen zijn die een dergelijke bijdrage hard kunnen gebruiken, bijvoorbeeld mensen in schuldhulpverlening, ouderen en ZZP-ers. Zij vallen nu buiten de boot omdat in dit voorstel expliciet is gekozen voor gezinnen met een Ooievaarspas. Bovendien leek het ons niet handig het geld rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de ouders omdat wij vreesden dat het daardoor direct naar eventuele schuldeisers zou kunnen gaan.

Ondanks onze bezwaren hebben we uiteindelijk toch ingestemd omdat:

  • het vorige College het voorstel al in enkele lokale media had aangekondigd;
  • uitstel de uitvoering ernstig zou vertragen (pas na de zomervakantie);
  • wethouder Lugthart (Sociale Zaken, SP) de toezegging heeft gedaan onze bezwaren mee te nemen in de nieuwe Kadernota armoedebestrijding.

In deze Kadernota zullen structurele oplossingen om mensen uit de armoede te krijgen worden uitgewerkt. En dat heeft onze voorkeur boven eenmalige bijdragen die, hoe welkom ook, het daadwerkelijk probleem niet oplossen.

Zie ook ons verkiezingsprogramma.