Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 mei 2014

D66 presenteert plan ‘van koeien naar kennis’

De komende jaren moet Europa meer investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie en minder in landbouwsubsidies. Dat stellen D66-lijsttrekker voor het Europees Parlement Sophie in ’t Veld en D66-Europarlementariër Marietje Schaake voor in de notitie Van koeien naar kennis, die vandaag gepresenteerd wordt.

In ’t Veld wil dat Europa zich richt op een moderne economie die draait op innovatie. In ’t Veld:  “D66 kiest voor onderwijs, kennis en banen. Europa geeft te weinig uit aan innovatie en te veel aan inkomenssteun voor de landbouw. Daarom kiest D66 voor investeringen in toekomstgericht onderzoek, uitwisselingen voor scholieren en studenten en meer samenwerking tussen het mkb en hogescholen en universiteiten. Dat zijn de keuzes die horen bij de economie van de 21e eeuw.”

25 miljard

Op dit moment geeft de Europese Unie jaarlijks zo’n 55 miljard euro uit aan landbouwsubisides. In Van koeien naar kennis stelt D66 voor om de helft van dit bedrag voortaan te investeren in slimmere doeleinden. Van deze 25 miljard euro wil D66 jaarlijks €13 miljard investeren in toekomstgericht onderzoek. Het gaat hierbij onder meer om baanbrekend onderzoek in de medische wetenschap. €4 miljard wordt geïnvesteerd in een digitaal Europa, zoals het implementeren van razendsnel 5G-internet. Voor meer innovatie en onderzoek in het midden- en kleinbedrijf wordt €3,5 miljard euro vrijgemaakt. €2 miljard wordt geïnvesteerd in een beperkt aantal topuniversiteiten, voor onderzoek van wereldklasse. Tot slot kunnen dankzij een impuls van €2,5 miljard in het Erasmus+ programma twee keer zoveel scholieren, studenten, leren en onderzoekers uit alle lagen van het onderwijs op Europese uitwisseling. In ’t Veld: “Dit is een evenwichtig pakket van investeringen. We investeren in toponderwijs voor de knapste koppen, maar ook in praktisch onderzoek voor kleine ondernemers en uitwisselingen op het vmbo en mbo.”

Trekpleister

Door de aandacht in Europa te verschuiven van landbouw naar onderwijs, onderzoek en innovatie wordt Europa concurrender. Dat zorgt voor banen en meer welvaart. In ’t Veld: “D66 wil dat Europa een trekpleister wordt voor de knapste koppen van de hele wereld. Europees talent moeten we behouden voor onze economie. Daarom kiest D66 voor tweesporenbeleid. Investeren in kennis en innovatie en de laatste obstakels binnen de Europese markt afbreken zodat iedereen kan studeren, wonen en werken waar hij wil.”

Een digitale Europese markt

Schaake: “Het schrikbeeld van Europa als een vergrijsd openluchtmuseum doemt aan de horizon als we geen rigoureuze omslag maken. Dat betekent dat we moeten investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie. Maar ook werken aan een beter investeringsklimaat en hinderlijke regelgeving voor innovatieve online ondernemers wegnemen, zodat er in Europa één gezamenlijke digitale markt ontstaat.”

Lees de notitie ‘Van koeien naar kennis’ hier.