Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 mei 2014

Cultuur is van iedereen, voor iedereen, en voor iedereen anders

Naar aanleiding van een motie, aangenomen op het D66 voorjaarscongres van 2011, is in opdracht van het Landelijk Bestuur van D66 een tijdelijke werkgroep ingesteld voor het schrijven van een sociaal-liberale visie op kunst- en cultuurbeleid. Onder verantwoordelijkheid van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de Permanente Programmacommissie van D66 is op basis van deze opdracht het visiestuk “Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders” tot stand gekomen.

De kunst- en cultuursector wordt gekenmerkt door complexiteit die volgt uit de vele verschillende actoren; van makers tot publiek en van particuliere initiatieven tot publieke instellingen. Het visiestuk tracht een integraal beeld te geven dat verder gaat dan het formuleren van doelen en het opstellen van een begroting, en rekening houdt met de complexiteit. Het vormt een denkkader dat is bedoeld als lange termijn richtsnoer voor een sociaal-liberale invulling van kunst- en cultuurbeleid. Hierbij staan ontplooiing van het individu, een pluriforme samenleving en actuele maatschappelijke thema’s als de economie en werkgelegenheid centraal.

Kunst en cultuur verbindt en onderscheidt groepen en het individu. Het vormt de leidraad van onze geschiedenis. Het raakt iedereen in de samenleving, omdat wij onderdeel van de cultuur zijn. Cultuur brengt mensen samen, maar laat ons tegelijkertijd kritisch nadenken.

Klik hier om het visiestuk “Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders” is als PDF bestand te downloaden.