Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 mei 2016

Ontwikkeling van landgoed De Voorde

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei jl. heeft D66 ingestemd met het voornemen een (voorlopige) omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De Voorde.

De Voorde, dat al enige tijd leeg staat en in 2012 door de gemeente Rijswijk te koop is aangeboden, dateert uit 1799 en verkeert grotendeels in originele staat. Rond het huis ligt een mooi park, voor een deel nog in de oude Engelse landschapsstijl.

De kandidaat-koper wil het monumentale pand renoveren en verbouwen tot een hotel in combinatie met een restaurant. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie zijn meegenomen in het ontwerpproces en hebben inmiddels op hoofdlijnen ingestemd met het plan. Ook D66 is van mening dat de plannen met respect voor de cultuurhistorische waarde van het monument zijn ontwikkeld.

Omdat D66 een groot voorstander is van het behoud van groen in de landgoederenzone, zullen wij tijdens de volgende begrotingsdiscussie aandacht vragen voor het beheer ervan. D66 verwacht bovendien dat ontwikkeling van landgoed De Voorde een positief effect zal hebben op de aantrekkingskracht van de landgoederenzone en kan bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van deze historische locatie.