Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 januari 2018

Verkiezingsprogramma D66 Rijswijk 2018-2022

Verkiezingsprogramma D66 Rijswijk 2018-2022

Er gaat veel goed in Rijswijk, maar het kan nog veel beter. D66 wil zich daar voluit voor gaan inzetten. Rijswijk moet meer gaan bruisen en gaan borrelen! Voor kwaliteit en vernieuwing op het gebied van woningen, zorg, duurzaamheid en onderwijs. Met kansen voor bedrijven en aandacht voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met ruimte voor ideeën van inwoners zelf. Dit staat in het verkiezingsprogramma van D66 Rijswijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66 gaat de verkiezingen vol vertrouwen in met een ijzersterke kandidatenlijst onder aanvoering van Constantijn Dolmans, de huidige fractievoorzitter.

Hoofdpunten uit het Verkiezingsprogramma D66 Rijswijk 2018-2022 zijn:

Het allerbeste onderwijs
D66 is dé onderwijspartij van Nederland. Onderwijs biedt kansen en daarom wil D66 het allerbeste onderwijs op onze basisscholen, met een conciërge op iedere school, een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar en goed kinderopvang. En we willen zorgen dat problemen van jongeren sneller worden gesignaleerd.

Goed wonen in een groene gemeente
D66 wil dat Rijswijk een aantrekkelijke woonplek is en blijft. D66 wil dat er meer geschikte woningen komen voor het middensegment (koop en huur) – betaalbaar en van goede kwaliteit. Waaronder meer zorgwoningen voor ouderen. D66 kiest daarbij voor duurzaam bouwen en renoveren. Ook van de na-oorlogse woningvoorraad in Rijswijk. D66 wil meer groene daken, ‘verticaal’ groen en vervanging van tegels in tuinen en openbare ruimten door groen. Ons mooie groen in Rijswijk moeten we behouden en benutten. Met ‘doe-groen’ voor kinderen en paden voor fietsers en hardlopers. Verder wil D66 een station in Rijswijk Buiten.

Meer ruimte voor ondernemende mensen
Rijswijkse ondernemers en zzp’ers krijgen onze steun. D66 wil meer ruimte bieden om te ondernemen en minder onnodige regels. Met een ondernemersloket bij de gemeente dat er echt is voor de Rijswijkse ondernemers. En gratis wifi-spots in de stad. De Plaspoelpolder moet een dynamisch ‘urban quarter’ worden met ruimte voor kennisbedrijven, creatieve industrie en wonen
De toekomst van winkelcentrum In de Boogaard vraagt om creatieve oplossingen inclusief gratis parkeren. En D66 wil een verbetering van de aantrekkelijkheid van Oud Rijswijk door herinrichting van de Herenstraat inclusief aanpak parkeren.

Iedereen hoort erbij
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving vindt D66. Daarom kiest D66 voor een gericht armoedebeleid, voor een ruimhartige Ooievaarspas, voor taalklassen voor nieuwkomers en voor ondersteuning van vrijwilligers. Mensen zonder werk in de bijstand moeten meer ruimte krijgen om hun kansen te benutten. In de zorg wil D66 vernieuwing stimuleren o.a. via eHealth. Sport en cultuur in Rijswijk zorgt voor energie en beweging. D66 wil daarom steun voor sportverenigingen en meer inzet van buurtsportcoaches. Er moeten meer ‘bruisende’ evenementen komen. Verder zien we een gezonde toekomst voor Museum Rijswijk als ‘cultuurhuis’. En een bruisend Huis voor de Stad in het oude stadhuis.

Betrokken inwoners
D66 wil in Rijswijk de fors gaan inzetten op het versterken en benutten van burgerkracht. Inwoners moeten veel meer kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Want bij hen zit energie, kennis en creativiteit. Wat D66 betreft gaan we in Rijswijk allerlei mogelijke experimenten aan waarin de stem en de kracht van onze inwoners wordt gebruikt en toegepast

Solide financiën
Dankzij D66 in het college staat de gemeente Rijswijk er financieel weer goed voor. Dat willen we zo houden. De gemeentebegroting moet in evenwicht blijven. Verder wil D66 eerlijke lokale heffingen en belastingen voor eenpersoonshuishoudens.

D66 krijgt het voor elkaar!