Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 oktober 2018

D66 Rijswijk gaat voor versimpeling van de parkeerzones

Het is momenteel voor bewoners en bezoekers in Rijswijk onduidelijk waar de parkeerzones liggen en wat de regels in deze zones zijn. D66 vindt de bereikbaarheid van Rijswijk erg belangrijk en zet zich daarom in voor een versimpeling van het parkeerbeleid en een duidelijke communicatie hiervan naar de bewoners. Dit houdt in dat het aantal parkeerzones wordt verminderd en bepaalde zones worden gelijkgetrokken. De keuzes die hierin worden gemaakt, vragen om een duidelijke communicatie van de gemeente naar de bewoners en ondernemers.

D66 Rijswijk zet zich in voor goed wonen en een sterke economie. Bereikbaarheid en het parkeerbeleid spelen hierin een belangrijke rol. Goed wonen betekent onder andere dat je in de buurt van je huis kan parkeren, al is dat niet altijd voor de deur. De economie is gebaat bij een goede bereikbaarheid. Met een groeiend aantal inwoners in regio zorgt dit voor de nodige uitdagingen, waardoor in Rijswijk lastige keuzes moeten worden gemaakt.

D66 Rijswijk zet zich concreet in voor de volgende punten:

🚗 Versimpeling van het huidige parkeerbeleid. We willen dat het grote aantal parkeerzones wordt verminderd en de gemeente zowel digitaal als in persoon aanspreekbaar is bij vragen.
🚗 Bewoners en bezoekers moeten meer inzicht krijgen in waar wel parkeerplek is en waar niet. Zo kan de parkeerlast meer gespreid worden.
🚗 Meer duidelijkheid over de parkeerzones door middel van borden en apps.

Thema

Goed wonen in een groene gemeente

D66 wil dat Rijswijk een aantrekkelijke woonplek is en blijft. D66 wil dat er meer geschikte woningen komen voor het middensegment (koop en huur) – betaalbaar en van goede kwaliteit. Waaronder meer zorgwoningen voor ouderen. D66 kiest daarbij voor duurzaam bouwen en renoveren. Ook van de na-oorlogse woningvoorraad in Rijswijk. D66 wil meer groene daken, ‘verticaal’ groen en vervanging van tegels in tuinen en openbare ruimten door groen. Ons mooie groen in Rijswijk moeten we behouden en benutten. Met ‘doe-groen’ voor kinderen en paden voor fietsers en hardlopers. Verder wil D66 een station in Rijswijk Buiten.

Lees meer