Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

Fractie D66 Rijswijk over het Collegeprogramma 18-22

In de forumvergadering van de Rijswijkse gemeenteraad werd op donderdag 18 oktober het Collegewerkprogramma besproken. D66 Rijswijk herkent in de gekozen Thema Top 10 de voor de toekomst van Rijswijk belangrijke onderwerpen waaronder:

👉Investeren in Rijswijk als groene en duurzame woonstad;
👉Leefbaarheid verbeteren en de basis op orde: versnellen van de aanpak van straatverlichting, door wethouder Armand van de Laar;
👉Voortzetten van het goede onderwijsbeleid van de vorige wethouder onderwijs Nicole Dierdorp: blijven inzetten op kansengelijkheid en bestrijding laaggeletterdheid;
👉Opstellen en vooral uitvoeren van een duidelijke economische strategie die ondernemers in Rijswijk laat ondernemen, samen met ondernemers;
👉Het zichtbaar maken van cultureel erfgoed;
👉Op basis van signalen uit de stad: verbetering dienstverlening. Goede dienstverlening en goede, enthousiaste en initiatief nemende ambtenaren als belangrijke randvoorwaarde om in Rijswijk goed te kunnen wonen en werken.

Fractievoorzitter Constantijn Dolmans riep het College op om niet het momentum te verliezen. Thema’s zoals participatie, duurzaamheid en energietransitie moeten echt snel tot actie leiden. Er moeten op korte termijn concrete plannen aan de raad gepresenteerd worden op deze onderwerpen. D66 Rijswijk vroeg ook aandacht voor een aantal concrete acties zoals ‘doe-groen’; parken niet alleen om doorheen te wandelen of fietsen maar waar je ook actief aan de slag kunt. Minder bureaucratie voor zorgpatiënten: betere aansluiting tussen ziekenhuisopname en terugkeer naar huis. D66 Rijswijk roept het College tot slot op om ook op het Stadhuis te zorgen voor meer vakmanschap en ruimte voor professionals, om de inwoners en ondernemers van Rijswijk goed te kunnen ondersteunen.

In het debat werd door partijen veel kritiek geuit op het participatietraject van het Collegewerkprogramma. D66 Rijswijk pakte dit op: als Raad hadden we eerder, zelfs al voor de raadsverkiezingen, met het College de thema’s moeten bepalen en de lessen uit het rapport van de Rijswijkse Rekenkamer ‘Vol goede wil…’ op moeten pakken. Sommige oppositiepartijen maakten er een onrealistische karikatuur van, gebaseerd op hun rol en overtuigingen, maar zonder concreet antwoord op de vraag ‘wat er anders had gemoeten’. Partijen wilden nog wachten met de reacties tot het begrotingsdebat… nog even ‘bedenktijd’ nodig kennelijk.

D66 Rijswijk kijkt uit naar het begrotingsdebat. Samen constructief in actie met concrete voorstellen, op naar een bruisende toekomst voor Rijswijk, met eerst de basis voor mensen op orde. Daar staat voor D66 Rijswijk het Collegewerkprogramma en de financiële keuzes in de begroting 2019-2022 voor. D66 Rijswijk maakt werk van Goed Wonen, Goed Werken, Goed Onderwijs!