Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019

D66 Rijswijk wil actie voor de Beatrixlaan

De Rijswijkse Raad hield op 8 januari een spoeddebat over de ontwikkeling van de Beatrixlaan. Onze woordvoerder Elze Woudstra pleitte bij deze vergadering voor het ondernemen van actie, samenwerking in regio en aandacht voor de ruimtelijke ordening. Benieuwd naar de gehele inbreng? Lees het hieronder👇

Het is duidelijk: over aanpassing van de Beatrixlaan wordt al lang gesproken. Het bestuursakkoord hierover van 2012 heeft het niet gehaald. Met een vervelende positie voor Rijswijk in de regio en geen beweging in de oplossing voor de Prinses Beatrixlaan als gevolg.

De ontwikkelingen in Rijswijk hebben echter niet stilgestaan: er wonen meer mensen en er bewegen meer mensen door Rijswijk. Met de wens van mensen om in Rijswijk en Den Haag Zuidwest te gaan wonen neemt dit aantal toe. Alleen nu al staat de bouw van 5000 woningen in dit gebied gepland – waar mensen graag groen en comfortabel willen gaan wonen. Met goede OV verbindingen en fietsmogelijkheden. Prettig wonen in Rijswijk betekent ook naar je werk, familie, vrienden en sport kunnen komen. D66 Rijswijk zet daarom vernieuwing van de openbare ruimte daarom voorop. Die ruimte – waar inwoners en ondernemers elke dag gebruik van maken – voldoet nu niet aan de eisen.

De financiële verplichtingen van het akkoord worden verdeeld en kunnen worden ingezet. Met de toekomst op het oog. Rijswijk, Den Haag en de regio kunnen nu de stap zetten. Laten we deze kans snel in beweging zetten. Wat D66 betreft is stilstaan geen optie. Met meer inwoners en economische ontwikkelingen is mobiliteit een van de grote opgaven. Er is behoefte aan duidelijkheid, al zal niet iedereen daarbij zijn zin krijgen. Bij niks doen en weer aanpassen staat het hele gebied in ontwikkeling letterlijk stil. Wij zeggen: toon lef, maak een keuze, start. De economische ontwikkeling, het wonen in deze buurt en de luchtkwaliteit vraagt om actie.

Waar zorgt het huidig behaald resultaat voor:
👉 Erkenning van de tunnel als beste optie -> afwijking van bestuursakkoord met bovengrondse kruising, waar Rijswijk niet achter stond en waar geen vervolg voor was, en geen inzet vanuit andere partijen voor een aangepaste optie;
👉 Het concept zorgt voor erkenning van het van belang Rijswijk en toekomst van ontwikkeling van onze stad en positie in de regio, met een en gezamenlijke agenda voor ontwikkeling van het gebied.
👉 Hulp bij verdere stedelijke ontwikkeling en mobiliteit – met partners die achter deze ontwikkeling staan, en Rijswijk eigen keuzes laten maken
👉 Een gemeenschappelijke aanpak en lobby voor een de tunnel.
Inzet direct op het nu en behoud van het investeringsbudget
👉 Afspraken over monitoring

We moeten nu aan de slag met gebiedsontwikkeling van de Boogaard en aan de slag voor lange termijn 2030 , met de neuzen dezelfde kant op. Niet voor een bepaalde groep of het belang van een enkele partij, maar voor Rijswijk en de regio als geheel. Laten zien dat je op Rijswijkers kan bouwen.

Juist ook D66 wil liefst sneller een oplossing voor de luchtkwaliteit, de economie en het hele gebied. Dit zullen we samen moeten doen en er het geld voor vrijmaken. De inwoners en ondernemers van Rijswijk kunnen dit niet alleen dragen. De hele regio werkt nu mee aan het realiseren van een tunnel in de toekomst. Met ook aanpassingen voor nu, zoals gevraagd in de motie.

D66 Rijswijk wil de raad oproepen om krachtig geluid te laten horen. De acties uit de moties zijn ondernomen. Dit is niet een wens of droom, wel een haalbare aanpak, die de economie van Rijswijk goed zal doen, het wonen in Rijswijk goed doet en Rijswijk in de regio positief op de kaart zet. Die verbetering kan de financiering en realisatie van de tunnel mogelijk gaan maken. Het is belangrijk om het vertrouwen in de regio te herwinnen en de herwonnen bestuurlijke kracht van Rijswijk te laten zien. Het akkoord ondersteunt de wens voor een tunnel en de ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee kunnen we de financiering van mobiliteitsoplossingen mogelijk gaan maken. Voor een prettige woon- en leefomgeving en blijvende bereikbaarheid voor heel Rijswijk.

Verandering en aanpassing van de openbare ruimte vraagt lef. De start hiervan zien wij in de stappen die gezet worden in deze bestuursovereenkomst.