Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2019

D66 Rijswijk roept partijen op om over hun schaduw heen te stappen

Inmiddels zijn we ruim vier weken verder na het vertrek van de VVD uit het College in Rijswijk en ruim twee weken verder nadat D66 Rijswijk ‘nee’ heeft gezegd tegen de vraag om te onderhandelen over een College met alleen BVR-VVD-CDA-D66.

De fractievoorzitter van BVR, Larissa Bentvelzen, heeft daarna D66 Rijswijk gevraagd om te verkennen of een Collegesamenwerking tussen haar partij en D66 überhaupt mogelijk is, nu zonder vooraf per se te bepalen hoe zo’n College eruit komt te zien wat betreft ‘de poppetjes’. Dat betekent een focus op de inhoud en de intentie om te komen tot een stabiel en breed gedragen gemeentebestuur in Rijswijk. De fractie van D66 Rijswijk heeft daarop ‘ja’ gezegd en er zijn vervolgens verschillende verkennende gesprekken geweest.

Vrede sluit je niet met vrienden, en tolerantie is niks waard als het gaat om gelijkgezinden. D66 Rijswijk, de fractie en onze leden hebben nu een grote ’hobbel’ genomen om het gesprek met BVR opnieuw aan te gaan. En dat zal van de andere kant niet anders zijn geweest. De fractie van D66 Rijswijk ziet de bereidheid bij BVR om serieus het gesprek aan te gaan op een open, toekomstgerichte wijze.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, en opnieuw in 2018, heb ik als lijsttrekker namens D66 Rijswijk gezegd niet met BVR in een College te willen samenwerken. Dit vanwege de programmapunten van BVR en het toenmalige leiderschap van BVR.

‘Waarom nu dan toch met elkaar willen samenwerken?’ is een terechte vraag. En daarachter ligt de achterdocht van ‘pluche plakken’…

Direct na de raadsverkiezingen is bij BVR het stokje overgedragen aan Larissa Bentvelzen, en de houding van BVR in de raad het afgelopen jaar was over het algemeen constructief en toekomstgericht.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leverde een gefragmenteerde raad op met 10 partijen. Voor D66 was een College met GroenLinks, VVD en WIJ niet moeilijk maar voor de VVD en GroenLinks bleek dit na een jaar uiteindelijk een stap te ver.

Een verdeelde raad vraagt aan partijen om over hun eigen schaduw heen te stappen voor een goed, stabiel bestuur. BVR stapt nu over haar schaduw heen door, althans in intentie, te willen samen werken met D66 ook al zijn er andere opties voor BVR. We doen een oproep aan andere partijen om ook stappen te maken en daarmee een breed gedragen College mogelijk te maken.

D66 heeft de ambitie om Rijswijk sociaal, ruimtelijk en duurzaam economisch te ontwikkelen; samen met de bewoners en ondernemers in onze stad werken aan een groene ‘buitenplaats’ voor stedelijk wonen, een innovatieve katalysator in de regionale economie. We blijven daarin aanhaken op de Stadsvisie 2030 die in de vorige Collegeperiode is geformuleerd.

Als we deze ambitie waar kunnen maken in samenwerking met BVR en andere partijen dan staan de fractie en ik er voor om deze ‘onmogelijke samenwerking’ mogelijk te maken. De leden van D66 steunen ons daarin zo bleek afgelopen zondag.

D66 Rijswijk wil komen tot een stabiel en breed gedragen gemeentebestuur dat de komende drie jaar enthousiast en met veel energie aan de slag gaat voor Rijswijk. Dat gesprek vindt nu niet verder plaats omdat verschillende partijen niet met elkaar willen samenwerken. Die bereidheid tot samenwerking is echter wel noodzakelijk voor de slagkracht van ons ambtelijk apparaat, de slagkracht van het Rijswijkse College, en de slagkracht van onze gemeente in de regio dat we de samenwerking zoeken voor een stabiel en breed gedragen gemeentebestuur.

Op dit moment lijkt het helaas dat andere partijen nog steeds onderlinge samenwerking uitsluiten en niet bereid zijn om raadsbreed een oplossing te zoeken. Als BVR en D66 de wil hebben om eruit te kunnen komen, dan zou het mooi zijn als andere partijen ook over hun eigen schaduw heen kunnen stappen.

Dat is uiteindelijk goed voor Rijswijk.