Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

In gesprek over Eneco

Afgelopen dinsdag in de raad een voor Rijswijk belangrijk besluit: de verkoop van de aandelen Eneco.

In januari 2017 werd Eneco gesplitst in 2 bedrijven: Eneco Groep (energiebedrijf) en Stedin (netwerkbedrijf). Rijswijk werd (samen met 52 andere gemeenten) aandeelhouder van beide bedrijven.

De leveringszekerheid, veiligheid en betaalbaarheid van energie zijn de verantwoordelijkheid van de netbeheerder (Stedin). Dat is een duidelijk publiek belang. D66 Rijswijk wil dat de gemeente daarin zijn stem behoudt.

Dat geldt niet voor energieleveranciers zoals Eneco; commerciële partijen die energie leveren aan consumenten en bedrijven. De gemeente heeft nu gewoon een belegging in energieaandelen van Eneco. Net zoals bedrijven of particulieren beleggingen dat kunnen hebben. Maar een gemeente is geen beleggingsclub. Het houden van de aandelen in Eneco dient geen publiek belang.

Voor D66 Rijswijk was het belangrijk dat er voorwaarden zouden worden gesteld aan de verkoop van de aandelen in Eneco: de continuïteit van de onderneming, continuering van de duurzame strategie, en behoud van werkgelegenheid. Daarin waren we niet de enigen; de Rijswijkse gemeenteraad in meerderheid, net als vele andere gemeenten, stelden deze voorwaarden ook. Deze voorwaarden zijn als beoordelingscriteria gebruikt bij de selectie van de meest gunstige bieding. De kopers, Mitsubishi Corporation en Chubu Electric hebben bij hun bod op de aandelen aan deze voorwaarden voldaan.

Nu dus het besluit om de aandelen te verkopen. De kopende partijen voldoen aan de eerder gestelde voorwaarden. Daarom stemt D66 Rijswijk in met de verkoop.

Dan volgt daarna de discussie natuurlijk over wat we met de verkoopopbrengst van ongeveer 70m euro voor Rijswijk gaan doen. Het College heeft daarvoor een besluitvormingsproces voorgesteld. In dat besluitvormingsproces kunnen alle partijen aangeven waar hun voorkeuren liggen; teruggeven aan de burger door belastingverlaging, investeren in infrastructuur en de stad, aflossing schulden of ‘verbrassen’. Maar dat is wel een andere discussie dan het besluit over de verkoop zelf.

In tegenstelling tot sommige andere partijen stelde D66 dan ook geen nieuwe voorwaarden aan de verkoop wat betreft de besteding van de opbrengst. Bovendien is het stellen van nieuwe voorwaarden niet te rechtvaardigen naar de partijen die nu een bod op de aandelen hebben uitgebracht.

De komende maanden gaan we graag met onze leden en de inwoners van Rijswijk in gesprek hoe we de 70m euro opbrengst uit de verkoop van Eneco zo goed mogelijk in het Rijswijks publiek belang kunnen inzetten