Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Ongelijke kansen en discriminatie bij het vinden van een stageplaats

Ongelijke kansen en discriminatie bij het vinden van een stageplaats zijn voor sommige studenten de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Als jonge student ben je jouw toekomst aan het vormgeven, jouw wereld aan het ontdekken. En dan kom je erachter dat het vinden voor een stage een bijna onmogelijke opdracht blijkt. Waarom? Omdat je uiterlijk, je naam en of je ouders goed Nederlands spreken van invloed blijken te zijn op jouw kansen in het leven. D66 Rijswijk stelde daarom vragen aan de wethouder om dit soort (onbewuste) discriminatie aan te pakken.

Of het je nu strijdbaar maakt of ontmoedigt: niemand zou mee moeten maken dat je met hetzelfde talent tien keer harder moet werken om hetzelfde te bereiken. En dat op veel plekken de deur voor jou gesloten blijft.
Nu werkgevers breed erkennen dat discriminatie in hun bedrijven – bewust en onbewust – voorkomt, pleit D66 Rijswijk ervoor dat de selectie voor stages voorlopig uitgevoerd wordt door de scholen zelf. Hiermee creëer je optimale kansen voor iedereen! Studenten verbreden hun netwerk en kunnen nieuwe ervaringen opdoen en bedrijven krijgen een talentvolle stagiair in dienst. D66 raadslid Martine Koopman geeft aan “dat ook in Rijswijk dit goed zou kunnen werken. In het Plan van Aanpak Verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt dat eerder dit jaar in gemeenteraad is besproken, zijn stages voor MBO studenten in Rijswijk een belangrijk punt van aandacht zonder dat discriminatie expliciet werd genoemd’’. D66 Rijswijk heeft dan ook een aantal vragen hierover aan de wethouder:

• Onder schrijft de wethouder dat discriminatie bij het zoeken van stageplaatsen voorkomt in Rijswijk?
• Zou u in de rol van aanjager de regierol kunnen pakken in het verbinden van het lokale bedrijfsleven en het onderwijs om samen onbewuste discriminatie bespreekbaar te maken en op te lossen, zodat de kans op discriminatie kleiner wordt en iedere student een gelijke kans krijgt?”

Wethouder Besteman gaf in haar reactie aan het eens te zijn met de aandacht van D66 voor dit onderwerp. De wethouder erkent dat het helaas ook in Rijswijk voorkomt dat werkgevers onbewust discrimineren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door vier stageplaatsen beschikbaar te stellen, waarbij de school zelf de selectie kan maken. Daarnaast wordt er een werkveldcommissie opgezet om aansluiting met arbeidsmarkt goed in te vullen.