Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 juni 2020

D66: Vergeet de inwoners niet bij plannen A4!

Afgelopen dinsdag werd de verbreding van de A4 en de hierbij horende meekoppelkansen voor Rijswijk besproken in het forum van de gemeenteraad. Voor D66 Rijswijk staat voorop dat het college inzet op nieuwe mobiliteit, schone lucht, een groene leefomgeving, én aandacht heeft voor de zorgen van inwoners. Het huidige voorstel van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de extra rijbanen op de A4 past volgens D66 niet goed bij de huidige ontwikkelingen in Rijswijk en de regio.

Een verbreding van de A4 zou niet alleen extra geluidoverlast en een lagere luchtkwaliteit tot gevolg hebben, maar ook nog zorgen voor meer asfalt en een grijs karakter geven. Naar aanleiding van contact met inwoners – uit o.a. Hoornwijck, Pasgeld, Oud Rijswijk en de Bomenbuurt – wil D66 Rijswijk het signaal van de inwoners, om aan oplossingen te werken, aan het college duidelijk maken. Ook wil D66 Rijswijk het ministerie erop wijzen zich aan de eigen gemaakte afspraken over schone lucht, CO2 vermindering en nul verkeersslachtoffers te houden. Dat betekent in dit geval: de verbreding aanpassen naar de nieuwe mobiltieit met een andere invulling of, op zijn minst, bij het verbreden en het aanbrengen van geluidsschermen (groen en met zonnepanelen!) te zorgen voor asfalt over de gehele lengte van Rijswijk, en het (flexibel) verlagen van de maximumsnelheid op de A4. D66 heeft de wethouder gevraagd samen met de regio gemeenten – zoals Den Haag, Delft en Leidschendam-Voorburg – en de provincie in de gesprekken helder te zijn, aan te geven dat de huidige plannen tegen de doelen en ontwikkelingen in gaan, en daarbij óók kenbaar te maken dat inwoners van Rijswijk hier geen steun aan geven. D66 Rijswijk wil richting de regio, de provincie en de Tweede Kamerfractie dit signaal duidelijk afgeven en de benodigde oplossingen aandragen.

Meekoppelkansen
Bij het verbreden van de A4 moet er ook onderhoud plaatsvinden aan een aantal viaducten. Het ministerie heeft voorgesteld de viaducten bij de Van Rijnweg en het Postmapad volledig aan te passen en te verbreden. Deze nieuw ingerichte viaducten betekenen betere wandel- en fietsroutes tussen delen van Rijswijk met een optie voor meer (doe)groen en een groenere uitstraling voor Rijswijk. Dat zijn speerpunten voor D66 als het om groen wonen gaat. D66 ziet nog wel risico’s in de kosten van het project en de daadwerkelijke uitvoering van het écht toevoegen van waardevolle vierkante meters en (doe) groen aan Rijswijk. De wethouder is gevraagd hier scherp op te blijven

Update Gemeenteraad 2 juli 

In de brief van de gemeenteraad aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat is duidelijk aangegeven wat er volgens inwoners én Raad nog meer nodig is: slimme mobiliteitsoplossingen, groene geluidsschermen met zonnepanelen, een grotere lengte van dubbel ZOAB  en een pilot – zoals in Utrecht – met flexibele snelheid. Rijswijkers verdienen een gezonde omgeving, die beter past bij nieuwe tijden. We zullen de komende tijd dat bij de provincie, het ministerie en de Tweede Kamer onder de aandacht blijven brengen.