Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 september 2020

Rijswijkse sportverenigingen komen dit jaar verder in de knel

Door de corona crises hebben de sportverenigingen in Rijswijk het financieel moeilijk. Verenigingen zien vooral de inkomsten uit de horeca en de sponsoring door lokale bedrijven verder terug lopen. D66 Rijswijk vindt vitale sportverenigingen erg belangrijk en wil weten van de wethouder sport hoe de gemeente deze verenigingen gaat helpen. 

 

Sommige sportverenigingen teren op dit moment in op hun reserves terwijl zij hiermee andere dingen wilde gaan doen. Een aantal verenigingen hebben geen reserves en is al in de financiële problemen gekomen. De gemeente heeft tot nu toe de huurgelden van een aantal maanden teruggegeven aan de huurders en financiert dit door de landelijke bijdrage van de overheid. Rens Veerman van D66 in Rijswijk gaat aan de wethouder vragen hoe we als gemeente meer kunnen doen voor deze verenigingen. Zo doet Rijswijk mee aan het nationaal sportakkoord, waarvoor de gemeente financiële middelen ontvangt. D66 Rijswijk ziet graag dat sportverenigingen een deel van de financiën vanuit het sportakkoord flexibel in kunnen zetten, bijvoorbeeld voor ledenbinding en het ondersteunen van de besturen bij de bedrijfsvoering. 

 

De sportverenigingen denken zelf ook na over hoe zij financieel gezond kunnen worden, er wordt gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen of er wordt gedacht aan het verhogen van de contributie. Enkele denken er ook over na om bepaalde voorzieningen die veel geld kosten te gaan schrappen. D66 Rijswijk vindt dat er vanuit de ondersteuning van de gemeente eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden, bijvoorbeeld het uitstellen van renovaties of door andere steun vanuit de gemeente. 

 

D66 vindt het voortbestaan van Rijswijkse sportverenigingen en organisaties van groot belang. Sportverenigingen hebben een grote bijdrage aan een gezond een verbonden Rijswijk. Deze belangrijke maatschappelijke rol wordt door de verenigingen al jaren met verve vervuld.