Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2021

Gemeente Rijswijk zet nieuwe stap ontwikkeling Havenkwartier

In de gemeenteraad van 2 maart is het ontwikkelkader voor het Havenkwartier aangenomen. De fractie van D66 Rijswijk is enorm blij met deze stap, hiermee geven we invulling aan onze ambities voor goed wonen en de ontwikkeling van de Plaspoelpolder.

Het huidige Havenkwartier ligt er niet goed bij, er is veel leegstand en de omgeving van is onaantrekkelijk. Daarom heeft het college een visie gemaakt voor de ontwikkeling van het gehele gebied. Als D66 fractie hebben wij een aantal kernpunten genoemd die wij terug willen zien in de ontwikkeling van het Havenkwartier. Onze belangrijkste randvoorwaarden waren: de leefbaarheid in het gebied, behoud van cultuurhistorische waarde, verkeersveiligheid, en een concrete verbetering van het groen, water en recreatie mogelijkheden. Daarom hebben wij in de afgelopen raad twee moties en een amendement (mede)ingediend.

Vanuit de eerste motie vragen wij aandacht voor de biodiversiteit in het Havenkwartier. Hierbij kan worden gedacht aan daktuinen, groene gevels en vogelkasten in gevels. Hiermee komt de groene ontwikkeling meer op het vizier van de ontwikkelaars.

Vanuit de tweede motie vragen we aandacht voor een verhoging van de leefbaarheid in het gebied. Concreet hebben we het college verzocht goed te onderzoeken of een lagere toren in de hoek aan het jaagpad mogelijk is, waarbij er wordt gekeken naar de schaduw- en wind effecten voor omwonenden.

Met ons amendement benadrukken we het belang van tijdige ingrepen in het verkeer rond het Havenkwartier. Met de aanstaande ontwikkeling van het gebied verwachtten wij veel verkeer in dit gebied.  Met dit amendement kan er meer worden geïnvesteerd in het gebied en wordt de situatie goed in de gaten gehouden.