Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 februari 2015 dinsdag 17 februari 2015
Bijeenkomst Stichting Rohamaa

Bijeenkomst Stichting Rohamaa

Op 8 maart aanstaande organiseert de Stichting Rohamaa in Rijswijk een islamitische familiedag. De achtergrond en meningen van sommige beoogde sprekers op die bijeenkomst hebben in de pers tot veel commotie geleid. D66 Rijswijk is terughoudend in haar oordeel over dit evenement omdat niet alle feiten over de achtergronden van deze familiedag…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 februari 2015 dinsdag 10 februari 2015 maandag 9 februari 2015
Martine Koopman stelt vragen over de eigen bijdrage in Jeugd GGZ

Martine Koopman stelt vragen over de eigen bijdrage in Jeugd GGZ

Sinds het ingaan van de nieuwe Jeugdwet is een verplichting opgenomen voor de gemeente om voor dagbehandeling en opname jeugdpsychiatrie een maandelijkse eigen bijdrage te vragen, die kan oplopen tot 1.500 euro per jaar [1]. Deze bijdrage is bovendien inkomensonafhankelijk. Hierdoor wordt een stevige drempel opgeworpen voor ouders om hulp te zoeken. Bovendien is er hierdoor rechtsongelijkheid tussen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 februari 2015
Dierenasiel ’t Julialaantje

Dierenasiel ’t Julialaantje

De discussie over het dierenasiel aan het Julialaantje leek een ‘never ending story’ maar er zit nu eindelijk schot in. Na jaren van overleg tussen het asiel en de betrokken gemeenten (Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en tot recentelijk ook Leidschendam-Voorburg) is duidelijk geworden dat het asiel zelf drie ton aan fondsen moet zien te werven.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 januari 2015
Omgedachte #3 — Proeftuin Rijswijk

Omgedachte #3 — Proeftuin Rijswijk

Noot vooraf Een ‘omgedachte’ is een idee, een denkrichting, een vrije gedachte. Het is nadrukkelijk geen standpunt, geen wet van ‘Meden en Perzen’, geen onwrikbare gedachte. Het doel: laten zien dat je ook op een andere manier naar iets kunt kijken. Niets meer, niets minder.  Rijswijk is een ‘doorsnee’ gemeente. Heel gewoon. Dat klinkt misschien…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 december 2014
MuseumRijswijk — een toekomstvisie

MuseumRijswijk — een toekomstvisie

Toen D66-raadslid Mark Storm zijn ‘omgedachte’ over MuseumRijswijk online zette, was het museum nog directeurloos. Inmiddels is Ruud Kuper, directeur van de Rijswijkse Schouwburg, aangesteld als interim-directeur. Tijd dus om de omgedachte aan te scherpen. Anders kijken MuseumRijswijk hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant is het een ‘cultuurhuis’—lokaal, dichtbij. Maar aan de andere…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 december 2014 maandag 15 december 2014
D66, GroenLinks en PvdA: van afvalstoffenheffing naar grondstoffenopbrengst

D66, GroenLinks en PvdA: van afvalstoffenheffing naar grondstoffenopbrengst

De fracties van D66, GroenLinks en PvdA in Rijswijk hebben gezamenlijk een heldere visie op afvalbeleid: “door minder afval te produceren en beter te scheiden maken we winst, waardoor afvalstoffenheffing kan veranderen in grondstoffenopbrengst”. Zij vertaalden deze boodschap naar een gezamenlijke lijstaandachtspunten voor het nog op te stellen gemeentelijke afvalbeleid en hebben deze aangeboden aanhet college van…

Bekijk nieuwsbericht