Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Kaderdebat en vaststelling Jaarrekening 2019

Dinsdag, 7 juli 2020 via Rijswijk.nl

Tijdens het kaderdebat kijkt de gemeenteraad terug op het eerste half jaar en geeft het college de inbreng mee voor de begroting voor het volgend jaar.

7 juli

15:00 uur

Online te volgen via https://www.rijswijk.nl/raadsplein/welkom