Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsroute: Rijswijk66

ROUTE D66

Een fietstocht door Rijswijk, fietst u mee?

Download hier uw route! 

Hofrust: Deze 17e eeuwse buitenplaats werd in 1922 als raadhuis door de gemeente Rijswijk in gebruik genomen. Nadat in 1967 het nieuwe stadhuis was opgeleverd werd Hofrust gerestaureerd. In 1845 werd aan de noordkant van het hoofdgebouw een vleugel bijgebouwd. In de tuin staat een laat-18e-eeuwse theekoepel. Wijkbewoners kunnen hier thans terecht voor een drankje, hapje of een praatje. Een schitterende ontmoetingsplek om de fietstocht te beginnen.

Het oude centrum van Rijswijk is een parel in de regio, met gezellige horeca, leuke winkels en een levendige markt. Dat moeten we koesteren en aantrekkelijk houden. D66 wil dat er een verkenning komt, samen met bewoners en ondernemers, hoe we dit gaan doen. Voorstel is  om de Herenstraat deels autoluw te maken inclusief een innovatieve parkeeroplossing zowel voor auto’s als fietsen.

Museum Rijswijk: Voormalig woonhuis van de dichter Hendrik Tollens (1780-1956), internationale bekendheid door de papier- en textiel biënnales, circa vijf tijdelijke tentoonstellingen per jaar in de nieuwe expositievleugel.

Het museum in Rijswijk krijgt de steun van D66. We willen wel dat het zich meer ontwikkelt tot een cultuurhuis. Met zowel aandacht voor de geschiedenis als nieuwe, spannende exposities.

Welgelegen: 18e eeuwse buitenplaats, in de 19e eeuw nog eigendom geweest van koning Willem III. Rijswijk kent meer dan veertig landgoederen.

Rijswijk heeft prachtig groen. De parken zijn onze ‘longen’. Die moeten we behouden, maar ook benutten. ‘Kijk’-groen mag van D66 best ‘doe’-groen worden. Waar hardlopers hun rondje maken en kinderen spelen in ruige speeltoestellen. Zo houden we het mooie Rijswijkse groen levend. En dan moet de biodiversiteit ook worden versterkt met meer diverse flora en fauna.

Huis Te Werve: De geschiedenis van dit huis gaat terug naar het jaar 1280. In 1824 omgebouwd tot herenhuis. Abel Labouchere , directeur van de Porceleyne Fles Delft was in 1891 de laatste particuliere bewoner. In 1922 werd het eigendom van Shell. Begin 1923 werd het landgoed echt een sportpark voor voetbal, tennis, roeien, zwemmen en atletiek. Landelijk bekend stond de sintelbaan van Te Werve, de snelste baan van Nederland, tot in de jaren zestig. In 2004 is de baan gesloopt en werd het sportpark weer natuurpark. Alleen de tennisbanen bestaan nog en zwembad De Put.

Park Huis te Lande: Julianapark en het park rondom het Landgoed Te Werve  vormen samen een groene gordel van 20 hectare middenin de stad. De beide parken lenen zich goed voor een rustige wandeling. Daarnaast vindt u hier ook bijzondere begroeiing, zoals stinzenplanten, die alleen groeien op oude landgoederen, voormalige stadswallen en in pastorietuinen.

Kruisvaarderspark: Steenvoorde is een landgoed in Rijswijk (Zuid-Holland), genoemd naar een middeleeuws kasteel dat zijn naam vermoedelijk dankt aan zijn ligging bij een voorde, een doorwaadbare plaats. Het maakt deel uit van De Voorden, een landgoed dat uit drie aaneengesloten buitenplaatsen bestaat: Steenvoorde, Overvoorde en De Voorde. Op het gebied van Steenvoorde is nu het Kruisvaarderspark ingericht, genoemd naar het vroegere katholieke jongensinternaat van de Kruisvaarders van Sint-Jan dat in 1922 op de plaats was gekomen van de verdwenen hofstede. Het internaat werd in 1944 vernietigd bij de mislukte lancering van een Duitse V2.

Park Overvoorde: Overvoorde is een buitenplaats , het landhuis staat op een 6 ha groot eiland in de vorm van een wapenschild. Er zijn diverse monumentale toegangsbruggen. Het werd gebouwd in 1623 en in de 18e en 19e eeuw sterk gewijzigd. Het landgoed is aangelegd in de Engelse landschapsstijl en heeft veel oude bomen. Het landhuis, de bruggen uit 1722 en het park zijn rijksmonumenten. De familie van Vredenburch heeft tot 1931 op Overvoorde gewoond, waarna de gemeente Den Haag het landgoed kocht. In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers een aantal bunkers in het park. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Overvoorde de functie van jeugdcentrum en conferentieoord. Overvoorde heeft nu weer  een woonbestemming. Het huis is gerestaureerd door de winnaar van de gemeentelijke monumentenprijs in 2010.

De Schilp: In sport- en welzijnscentrum De Schilp vindt u een wedstrijdbad, een doelgroepenbad, een peuterbadje, een glijbaan, een  whirlpool en een sporthal. Regelmatig organiseert het zwembad speciale activiteiten.

Ontmoeting en ontplooiing maken ons als mens. De sportclub is zo’n sociale ontmoetingsplek. D66 wil dat in Rijswijk een breed aanbod aan sportvoorzieningen kan blijven ontwikkelen. Sport is ook gezond. Dat kan in verenigingsverband, maar ook individueel zoals via goede hardlooproutes.

Hoekpolder:  In 1953 werd in een boring in de wijk Steenvoorde de eerste winbare hoeveelheid aardolie in West Nederland aangeboord. Dit leidde tot de ontwikkeling van het Rijswijkveld in de Hoekpolder, dat in 1954 in productie kwam en tot 1994 olie geproduceerd heeft. De “Rijswijkconcessie” van de NAM omvat nu het grootste deel van provincie Zuid-Holland.

Schaapweimolen: De Schaapweimolen is een poldermolen van het type grondzeiler. De molen bemaalde vroeger de Plaspoel- en Schaapweipolder.  De Schaapweimolen bemaalde tot 1944 zelfstandig de polders. In dat jaar werd de molensloot gedempt voor de aanleg van een antitankgracht. In 1959 werd de molen eigendom van de gemeente Rijswijk, na restauratie werd de molen in in 1988 verkocht aan het Hoogheemraadschap. De Schaapweimolen werd in 1988  ca. 1,5 km naar het westen verplaatst in verband met de aanleg van de A4. De Schaapweimolen staat  in een groenstrook geplaatst naast de de restanten van de Hoekpoldermolen langs de fietsroute.

RijswijkBuiten: In Sion is gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Sion kenmerkt zich door zijn geschiedenis van het kloostercomplex en met name de daarop volgende buitenplaats. Een aantal bouwwerken herinneren aan de rijke historie van het gebied, net als de watergangen en verkaveling. Deze cultuurhistorische elementen zijn aanknopingspunten geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van Sion en geven specifieke identiteit aan de deelwijken. Kenmerkend voor de buitenplaats zijn bijvoorbeeld de siertuinen uitgevoerd met hagen. Ook zijn  waar de auto te gast is. Langs de wandelpaden staan fruitbomen.  Parkrijk (bij ‘t Haantje) is bijzonder vanwege de gezamenlijke tuin van 150 hectare.

Nieuwbouw met diversiteit in aanbod van woningen voor iedereen is belangrijk. Daarnaast zet D66 zich in voor een plan om de oude wijken van Rijswijk te vernieuwen. Zorg- en levenloopbestendige woningen zijn er nog onvoldoende. We gaan op zoek naar innovatieve woon-zorgconcepten. D66 wil zich inzetten voor een Energieneutraal Rijswijk met onder andere groene daken en gasloze wijken. 

Wilhelminapark:  Het Wilheminapark krijgt een metamorfose.  O.a. de nieuw te realiseren horecavestiging aan de zwemplas, het verfraaien van de natuurtuin, het aanpakken van de overlast van de ganzen, het beheer en onderhoud van het park, aan te leggen speelvoorzieningen etc.

Vlietzigt / Elsenburgerbos: In 1861 werd de “Buitenplaats Elsenburch” gekocht door de invloedrijke en vermogende familie Repelaer. Op de bijbehorende gronden van Buitenplaats Elsenburch, ca. 91 hectare, werd het huidige Vlietzigt gebouwd. In 1890 is hier een nieuwe boerderij voltooid. De stal naast het woonhuis is gesierd met een gevel in de Hollandse Neorenaissance stijl, wat zeer uniek was voor deze periode. Vanaf De Vliet is dit een prachtig gezicht. In 1966 koopt gemeente Rijswijk de boerderij en de bijbehorende gronden. Een deel van de gronden worden doorverkocht aan het Industrieschap Plaspoelpolder. Op een ander deel werd het Elsenburgerbos aangelegd. IIn 1986 wordt Herberg Vlietzigt verkocht aan een kaasboer uit Rijswijk, die er een horecagelegenheid vestigen. Tot op heden wordt is dit een horecagelegenheid voor grote groepen. Het is een zeer bijzondere oase van rust middenin de drukte van de randstad.

Bewoners geven het zelf ook aan: groen heeft onderhoud nodig, met aandacht voor de (bio)diversiteit en de eigenheid van de wijk. Verdere vergroening van wijken en bijvoorbeeld schoolpleinen is wenselijk, bijvoorbeeld met moestuinen in overleg met scholen en bewoners.

Plaspoelpolder: Plaspoelpolder is een grote kantorenwijk. De wijk is genoemd naar het voormalige waterschap en polder. Er is ruimte voor 100-en bedrijven, die zorgen voor 10.000 banen. De wijk is een samenwerkingsverband van de gemeenten Rijswijk en Den Haag sinds 1953. Alleen “schone” industrie is welkom. In 1956 vestigde zich de eerste onderneming, de melkfabriek van Van Grieken (Rotatormelk), opgegaan in het huidige Campina. Tussen 1957 en 1960 vestigden elf ondernemingen zich op het bedrijventerrein. De komst van het onderzoeksinstituut van Shell werkte als katalysator. Bedrijven als Philips, AGFA, Martini, het Europees Octrooibedrijf, ANP en Securitas volgden. Het tijdschrift Elsevier riep het bedrijventerrein in 2005 uit tot het best bereikbare bedrijventerrein van Nederland. De kwaliteit van het terrein staat onder druk: er is een andere behoefte bij bedrijven en ondernemingen, de economie en manier van werken en wonen verandert. Er zijn plannen rondom een ‘Harbour Village’ een combinatie van wonen en werken die een impuls moeten geven aan het gebied.

De Plaspoelpolder zou een belangrijke, dynamische motor moeten zijn, dat is het nog te weinig. D66 wil daarom dat er drastische en duidelijke keuzes worden gemaakt. Het vertrek van Shell en het ANP is spijtig, maar de investering van het Europees Patent Office biedt ook weer kansen. Rijswijk kan nu ‘patenthoofdstad van Europa’ worden. De Plaspoelpolder moet ingericht worden voor vernieuwende kennisbedrijven, kleinschalige maakbedrijven. D66 is voorstander van  veel meer ruimte voor wonen: voor singles, voor stellen, voor studenten uit Delft en Den Haag. Een gebied waar kunstenaars zich kunnen uitleven. Met stadsgroen, een boerderijflat en moestuinen. En in het Havenkwartier een leuk jachthaventje. Kortom, van een grauwe gribus naar een levendig ‘urban quarter’.

European Patent Office: Het European Patent Office EPO is de grootste internationale instelling in Nederland. Het is na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa. Het EPO heeft in Rijswijk ongeveer 2.700 medewerkers. De instelling levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In totaal biedt het 10.000en mensen in de regio Den Haag werk en inkomen, direct en indirect. Daarnaast draagt de aanwezigheid van het EPO bij aan het internationale karakter en de culturele diversiteit van gemeente Rijswijk en de regio. Met de bouw van het nieuwe pand investeert het EPO de komende jaren 205 miljoen euro in de Plaspoelpolder. Dat is een aanzienlijk bedrag voor een bouwproject in Nederland. Begin 2015 is gestart met de bouw van het hoofdgebouw. Het EPO neemt het hoofdgebouw eind 2017 in gebruik. Daarna volgt de sloop van het huidige kantoor en de inrichting van de omgeving. Deze werkzaamheden worden in 2019 afgerond.

Station Rijswijk: station Rijswijk is een treinstation in Rijswijk gelegen aan de Oude Lijn tussen Den Haag HS en Delft. Het station bevindt zich in de Spoortunnel Rijswijk. Het oorspronkelijk bovengronds gelegen station werd in 1965 geopend. Daarvoor deelde Rijswijk aan dezelfde spoorlijn van 1847 tot en met 1938 een stopplaats met Wateringen, te weten stopplaats Rijswijk-Wateringen nabij de huidige spoorwegovergang van de Van Vredenburchweg. Sinds de aanleg van de spoortunnel 1996, de architect ervan was Th.J.B. Fikkers, is het station ondergronds gelegen.

In de Bogaard: In 1952 kwam er een burgemeester die het dorp voorgoed zou veranderen: Archibald Theodoor Bogaardt  (1908 – 1983).Het eerste wat Bogaardt deed was grote stukken land kopen om pal naast het oude dorp nieuwe wijken neer te zetten. Hij bouwde de Ministerbuurt, de Muziekbuurt, Artiestenbuurt, Kleurenbuurt en Spoorzicht. Burgemeester Bogaardt deed dit waarschijnlijk uit angst voor annexatie door Den Haag, dat zelf ook een tekort aan bouwgrond had. Niet geheel ten onrechte zou later blijken. Volgens Den Haag zou Rijswijk het nooit alleen kunnen redden, Bogaardt bewees het tegendeel. Het inwoneraantal van Rijswijk groeide toen  (1952 – 1973) van 23.000 tot 50.000 en Rijswijk bleef zelfstandig. Naast huizen, parken en sportfaciliteiten werden ook winkelcentra aangelegd aan het Hendrik Ravensteynplein, de Prinses Margrietsingel en op de Dr. Van Mooklaan. En natuurlijk: Winkelcentrum In de Bogaard.

Winkelcentrum In de Bogaard baart ons zorgen. Consumenten bestellen hun inkopen tegenwoordig veel meer via internet, de concurrentie is moordend en winkelcentra hebben het lastig. D66 wil ook hier heldere, eerlijke keuzes maken om daarmee winkelcentrum In de Bogaard bloeiend en levensvatbaar te houden voor de toekomst. Een gedeeltelijke herbestemming – wonen, recreatie –  is voor D66 geen taboe. Gratis parkeren in winkelcentrum In de Bogaard helpt, D66 wil dat graag mogelijk maken.

Hoornbrug: Waarschijnlijk heeft op de plaats van de huidige brug al in de 12e eeuw een brug gelegen aangezien een deel van de Vliet toen werd gegraven. Een eerste vermelding van de “Hoornbrugge” dateert namelijk uit 1340. Verder is bekend dat in 1601 er een brug was gebouwd op deze locatie, die in 1779 werd vervangen door een nieuwe brug. In januari 1663 meldt de Franse ambassadeur Godefroi d’Estrades in een brief aan Lodewijk XIV van Frankrijk dat hij op weg naar Den Haag wordt opgewacht bij de Hoornbrug door een delegatie van de Staten-Generaal, omdat dit de plek was waar alle ambassadeurs ontvangen werden. Rond 1893 werd de ‘oude’ Hoornbrug gebouwd. In 1947 werd de huidige brug in gebruik genomen. In 1940 wilden de Duitsers over deze brug Den Haag binnen trekken om de koningin, de regering en de legerleiding gevangen te nemen. Daarom was de brug van groot belang en werd verdedigd.

We richten ons op bereikbaarheid en verkeersveiligheid passend bij de toekomst van Rijswijk. Het onderhoud en de routes lopen achter. D66 wil een aanpak voor de slechte voet- en fietspaden. Daarnaast willen we  stoplichtvrije fietssnelwegen aanleggen om de bereikbaarheid te verbeteren. Ook de bewegwijzering voor fietsers en auto’s heeft aandacht nodig. 

Huis van de Stad: Het meest bijzonder van al Bogaards bouwprojecten is waarschijnlijk het stadhuis dat hij liet ontwerpen door architect J.C. van Buijtenen . De burgemeester deed dit omdat het oude gemeentehuis na 45 jaar te klein werd. Wie voor het eerst Rijswijk bezoekt, zal waarschijnlijk verbaasd zijn door het monumentale karakter van het gebouw aan de Generaal Spoorlaan. Alleen al de ligging aan een grote vijver, en de aanwezigheid van een 63,5 meter hoge klokkentoren ernaast, zegt de bezoeker alles over de ambities van de mens Bogaardt.  Het oude stadhuis is een hoogtepunt in de Nederlandse wederopbouw-architectuur. Helemaal wanneer men het afzet tegen de sobere stijl van de tijd. Het pand wordt nu helemaal gerenoveerd tot Huis van de Stad. Het Huis van de Stad moet een plaats worden waar inwoners en bezoekers zich veilig, thuis en welkom voelen. Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Door de ruimte slim in te richten kan de hele gemeentelijke organisatie hier worden gehuisvest. Het Huis van de Stad biedt ook nog ruimte voor maatschappelijke instellingen.

D66 heeft hoge verwachtingen van het Huis van de Stad op de locatie van het oude stadhuis. Daar kunnen inwoners elkaar ontmoeten, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Daar zit straks de bibliotheek, maar ook andere sociale instellingen en innovatieve bedrijfjes. Het moet een gezellig, bruisend, sociaal hart zijn voor alle Rijswijkers. En we hebben dan eindelijk weer een plezierige trouwlocatie in het Stadhuis zelf!

De Naald: De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (september 1697) is opgericht in Rijswijk op de plaats waar vroeger het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de ondertekening van het vredesverdrag plaats. De gedenknaald werd gebouwd in de periode 1792-1794 uit materiaal van het Huis ter Nieuburch, dat toen werd afgebroken.  Tijdens het jaarlijkse Strandwalfestival wordt op deze plek Strandwal by Night georganiseerd.

D66 wil dat er nog meer bruisende evenementen gaan plaatsvinden, waarvoor locaties mogelijk worden gemaakt. Zoals ‘Rijswijk Beach’ met een pop-up evenementen terrein.H Het Strandwalfestival als onderdeel van een bredere programmering. Daarbij zal de gemeente evenementen beter moeten gaan ondersteunen. Hulp bij het voldoen aan de noodzakelijke regels voor verenigingen, door ambtenaren die vrijwilligers echt van dienst zijn – immers de vrijwilligers zijn goud waard voor het sociale leven in Rijswijk. D66 wil dat zij gekoesterd worden en niet belemmerd.

Hier eindigt de fietstocht. Rijswijk kent nog veel meer parels, deze zijn zeker het ontdekken waard. D66 Rijswijk hoopt dat u via deze tocht beseft hoe mooi uw stad is. Rijswijk kent een rijke historie en gaat een mooie toekomst tegemoet. Daar zorgen we samen voor! 

Laat ons na het fietsen / wandelen / skaten  van de route weten wat u heeft gezien, wat u opvalt  en wat voor u voor de toekomst van Rijswijk van belang is.  #GoedOnderwijs, #Goedwonen, #Goedwerk #VoorIedereen

Internet: www.D66Rijswijk.nl, E-mail: info@D66Rijswijk.nl

Facebook: D66Rijswijk Twitter: @D66 Rijswijk

D66 hanteert onderstaande uitgangspunten. Zo gaan we met elkaar om in deze mooie stad:

  1. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
  2. Mensen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor iedereen en sluiten niemand uit.
  3. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
  4. We streven naar een duurzame  en  harmonieuze  samenleving  en we treden de wereld om ons heen tegemoet met respect en mededogen.
  5. We staan pal voor de vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

#D66 KRIJGT HET VOOR ELKAAR

Bronnen: rijswijk.nl / wikipedia / Verkiezingsprogramma D66Rijswijk

Download hier uw route! 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018