Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • Decentralisatie van overheidstaken naar gemeente Rijswijk

    Op 1 januari 2015 wordt de gemeente Rijswijk verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen (uitvoering Participatiewet) en zorg aan langdurig zieken en ouderen (uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al en een deel wordt overgenomen van de Rijksoverheid. Het verplaatsen van dezeā€¦

    • Gepubliceerd op 15 oktober 2014