Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdlijnenakkoord College B&W 2018-22

Het hoofdlijnenakkoord is het resultaat van drie weken onderhandelen. De partijen die bij het akkoord betrokken zijn, hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen:

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks Rijswijk
Björn Lugthart – Wij. Rijswijk
Jorke van der Pol – VVD Rijswijk
Armand van de Laar – D66 Rijswijk

Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt.

Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe. In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Van der Tak: “Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen. Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen, waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.”
Constructieve samenwerking

Omdat er vertrouwd wordt op de constructieve basishouding weten partijen elkaar te vinden en samen verantwoordelijkheid te nemen, ook in een nieuwe bestuursperiode. Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng kunnen doen. Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord. Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving, wat aansluit op de ambitie om de samenleving meer te betrekken.

Binnenkort vindt een stadsbijeenkomst met inwoners en stakeholders plaats, waarbij hun input wordt opgehaald voor het verder uitwerken van het collegewerkprogramma.

Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter. Zo maken we Rijswijk klaar voor de toekomst.

(bron rijswijk.nl)

Gepubliceerd op 16-07-2018 - Laatst gewijzigd op 16-07-2018