Steun ons en help Nederland vooruit

Het allerbeste onderwijs

D66 is dé onderwijspartij van Nederland. Onderwijs biedt kansen en daarom wil D66 het allerbeste onderwijs op onze basisscholen, met een conciërge op iedere school, een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar en goed kinderopvang. En we willen zorgen dat problemen van jongeren sneller worden gesignaleerd.

Goed wonen in een groene gemeente

D66 wil dat Rijswijk een aantrekkelijke woonplek is en blijft. D66 wil dat er meer geschikte woningen komen voor het middensegment (koop en huur) – betaalbaar en van goede kwaliteit. D66 kiest daarbij voor duurzaam bouwen en renoveren. Ons mooie groen in Rijswijk moeten we behouden en benutten.

Meer ruimte voor ondernemende mensen

Rijswijkse ondernemers en zzp’ers krijgen onze steun. De Plaspoelpolder moet een dynamisch ‘urban quarter’ worden. De toekomst van winkelcentrum de Boogaard vraagt om creatieve oplossingen inclusief gratis parkerene en verbetering van Oud Rijswijk.

Iedereen hoort erbij

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving vindt D66. Daarom kiest D66 voor een gericht armoedebeleid, voor een ruimhartige Ooievaarspas, voor taalklassen voor nieuwkomers en voor ondersteuning van vrijwilligers. Sport en cultuur in Rijswijk zorgt voor energie en beweging. D66 wil daarom steun voor sportverenigingen en meer inzet van buurtsportcoaches.

Betrokken inwoners

D66 wil in Rijswijk de fors gaan inzetten op het versterken en benutten van burgerkracht. Inwoners moeten veel meer kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Want bij hen zit energie, kennis en creativiteit. Wat D66 betreft gaan we in Rijswijk allerlei mogelijke experimenten aan waarin de stem en de kracht van onze inwoners wordt gebruikt en toegepast.

Solide financiën

Dankzij D66 in het college staat de gemeente Rijswijk er financieel weer goed voor. Dat willen we zo houden. De gemeentebegroting moet in evenwicht blijven. Verder wil D66 eerlijke lokale heffingen en belastingen voor eenpersoonshuishoudens.