Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Besturen

Rijswijk is uw gemeente. U woont hier, u werkt of onderneemt hier, u wandelt of sport hier. U neemt initiatieven als buurtbewoner, ouder, vrijwilliger en in vele andere rollen. D66 wil een gemeente die uw ideeën en initiatieven ondersteunt. Dat kan door kennis te delen, mensen bij elkaar te brengen en belemmeringen weg te nemen. De gemeente is er voor u, niet andersom.

D66 zet zich in voor een gemeente die haar inwoners en ondernemers centraal stelt en hen zoveel mogelijk de ruimte geeft zelf hun leven, activiteiten en wijken vorm te geven. D66 wil dat de gemeente midden in de samenleving staat, in gesprek gaat met mensen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden, en met hen samenwerkt.

We willen dat Rijswijk als zelfstandige gemeente blijft bestaan, omdat we er van overtuigd zijn dat democratisch bestuur dicht bij mensen beter is dan grootschaligheid. Tegelijkertijd zien we de noodzaak tot samenwerking met omliggende gemeenten.

Met een manier waarop mensen kunnen meedenken en meedoen; samen, vrij, veilig, neutraal, open en controleerbaar.