Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Betalen

Goed bestuur en een betrouwbare overheid betekent dat de gemeente altijd kan uitleggen waaraan geld wordt besteed en waarom en hoe belasting wordt geheven. Het gemeentebestuur stelt bij subsidies duidelijke doelen op en rapporteert of deze behaald zijn. De gemeente heeft adequaat controle en toezicht op door de gemeente gefinancierde instellingen en gemeenschappelijke regelingen, zodat onverwachte tegenvallers zoals bij Avalex en de GGD worden voorkomen.

De algemene reserve van Rijswijk is de afgelopen vier jaar bijna gehalveerd: van € 25 miljoen naar € 14 miljoen. Nog zo’n periode en de spaarpot is leeg. D66 wil dat de gemeente niet structureel meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dat betekent dat de gemeente zuiniger moet worden. We willen een gemeentebegroting die tegen een stootje kan en realistisch is over de toekomst. D66 staat voor open en controleerbaar besturen en daarbij hoort goed inzicht, tijdige beschikbaarheid en volledige verantwoording over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. D66 Rijswijk wil de rekenkamerfunctie terug in Rijswijk om beleid beter op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid te toetsen.

Een begrijpelijke begroting en een duidelijke jaarrekening, we leven niet op de pof en gaan verstandig om met geld.