Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leren

Goed onderwijs en culturele vorming zijn de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling, onmisbaar voor een actieve stad en de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij willen tot de top behoren, niet tot de middelmaat. Dat betekent investeren in kennis en onderwijs. Maar ook meer vrijheid voor scholen en leraren om dat onderwijs samen met ouders en leerlingen in te richten. Minder bureaucratie, meer ruimte voor ontplooiing. Meer leren, meer stimuleren, meer doorstroming en minder uitval.

Op een school die schoon, leuk en veilig is en waar je nieuwsgierig van wordt en kunt sporten en spelen.