Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen

Iedereen heeft recht op welzijn en gezond leven. Een goede gezondheid stelt mensen in staat actief deel te nemen aan de maatschappij. Elke inwoner van Rijswijk die is aangewezen op hulp moet de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen - en daar is ruimte voor verbetering. De zorg moet dichter bij mensen georganiseerd worden en veel meer bouwen op wat mensen en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen. De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de aanpak te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering: langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruit zien en minder versnippering in het aanbod van zorg.

D66 ziet bovendien meer ruimte voor wederkerigheid: ook iemand die ondersteuning of zorg ontvangt kan iets terugdoen voor iemand anders. Meedoen versterkt immers het gevoel van gezondheid en vermindert eenzaamheid. D66 wil dat zorg en welzijn de eigen kracht van mensen vooropstelt zonder inperking door regels en protocollen.

Uitgaan van wat mensen zelf kunnen en willen, ruimte voor vakmensen, ondersteuning voor vrijwilligers.